Έγκριση για τη λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Έγκριση για τη λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Έγκριση για τη λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το όνομα «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου», έγγραφο Υ.Π.Π. ΙΣΤΕ 7.14.10.37 ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015.