Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Διεύθυνση:
Γραφείο Ευρωπαϊκών θεμάτων, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και Έρευνας,
Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου,
Ισοκράτους 1-7,
1016, Λευκωσία,
Κύπρος

Τηλ.
Fax. +357 22 443050
Email.