Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης

Προφίλ

Ο Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης είναι Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου και κατέχει τη θέση του Διευθυντή της Σχολής. Υπηρέτησε για τρεις δεκαετίες στον χώρο της Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Κύπρο. Τόσο στο Η.Β., όσο και στην Κύπρο κατείχε τη θέση Διευθυντή Σχολείων και ανάπτυξε πλούσια δραστηριότητα και εμπειρία στην εφαρμογή καινοτόμων και πρωτοπόρων προγραμμάτων και δράσεων. Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα με τίτλο «Συμβολή στην ιστορία της Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης του Παροικιακού Ελληνισμού στη Μεγάλη Βρετανία (20ος αιώνας) – περίπτωση μελέτης: το Ελληνορθόδοξο Σχολείο Αγίου Δημητρίου, στο Βόρειο Λονδίνο» από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων της Ελλάδας (2015) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MA) στη διδακτική της Ιστορίας από το University of London (1995), καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Dip.Ed) από το University of London (1992). Ερευνητικά ασχολείται με μεταδιδακτορικές σπουδές στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο   καταγράφοντας και αναλύοντας τον Κώδικα της εκκλησίας του Αγίου Ανδρονίκου στο Δάλι. Έχει δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε διεθνή και τοπικά συνέδρια.