Χρυσοβαλάντης Κυριάκου

δρ Χρυσοβαλάντης Κυριάκου

Λέκτορας Εκκλησιαστικής Ιστορίας
 • Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
  Ισοκράτους 1-7, 1016 Λευκωσία, Κύπρος
 • Φαξ: 00357 22 443 050
 • Email: c.kyriakou@theo.ac.cy

Προφίλ:

Ο δρ Χρυσοβαλάντης Κυριάκου είναι Λέκτορας Εκκλησιαστικής Ιστορίας στη Θεολογική Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου. Ο δρ Κυριάκου έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Royal Holloway, University of London. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εκκλησιαστική ιστορία και ιστοριογραφία, ιδιαίτερα στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου από την Ύστερη Αρχαιότητα έως τους Νεώτερους Χρόνους. Ο δρ Κυριάκου έχει συγγράψει 4 μονογραφίες, μεταξύ των οποίων: Orthodox Cyprus under the Latins, 1191–1571: Society, Spirituality, and Identities (Lexington Books: New York–London, 2018).

Δημοσιεύσεις
Μονογραφίες (αξιολογηθείσες)

 1. (Επιμέλεια τόμου), Χριστιανική ετερότητα και συνύπαρξη πριν και μετά την οθωμανική κατάκτηση: Η Κύπρος στο μεταίχμιο δύο κόσμων (16ος-17ος αι.) (Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου: Λευκωσία, 2021)
 2. The Byzantine Warrior Hero: Cypriot Folk Songs As History and Myth, 965–1571 (Lexington Books: New York–London, 2020)
 3. Christian Diversity in Late Venetian Cyprus. A Study and English Translation of Codex B- 030 from the Collections of the Bank of Cyprus Cultural Foundation (Bank of Cyprus Cultural Foundation: Lefkosia/Nicosia, 2020) [preface by Dr G. Murdock], at https://gnosis.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/7/61672/Kyriacou%20Christian%20dive rsity.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Κυπροβενετικά. Στοιχεία θρησκευτικής ανθρωπογεωγραφίας της βενετοκρατούμενης Κύπρου από τον κώδικα Β-030 του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου. Εισαγωγή, διπλωματική έκδοση, μετάφραση και σχόλια (Μουσείον Ι. Μ. Κύκκου: Λευκωσία, 2019) [εισαγωγή Σ. Περδίκη].
 5. Orthodox Cyprus under the Latins, 1191–1571: Society, Spirituality, and Identities (Lexington Books: New York–London, 2018). Βιβλιοκρισίες: Cahiers du Centre d’Études Chypriotes, 48 (2018), 238-241 (Ph. Trélat); The Journal of Ecclesiastical History, 71:1 (2020), 166-168 (N. Coureas); και Diogenes, 9 (2020), 29-31 (F. Fujita)

Άρθρα και Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 

 1. «Νήσος Ορθοδόξων: ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός και η θρησκευτική ανθρωπογεωγραφία της μεσαιωνικής και πρώιμης νεότερης Κύπρου», Βυζαντινά Σύμμεικτα, 32 (2022), 103-145.
 2. «The Cypriot Peasant Revolt of 1426: Mentalities and Resistance in the Eastern Mediterranean», Frankokratia, 3 (2022), 1-44
 3. «The Empire Strikes Back: Multi-Faith Cyprus and Byzantine Orthodox Culture in Seventeenth-Century Eastern Mediterranean», Cerae, 8 (2021), 3-34
 4. (σε συνεργασία με τον δρα Χαράλαμπο Δενδρινό), «The Encomium on St Barnabas by Alexander the Monk: ecclesiastical and imperial politics in 6th-century Byzantium», Κυπριακή Αγιολογία. Πρακτικά Β’ Διεθνούς Συνεδρίου, επιμ. Θ. Ξ. Γιάγκου, Χ. Κάκκουρα, Χ. Χριστοδούλου, Ν. Παπαντωνίου) (Ι. Μ. Κωνσταντίας-Αμμοχώστου: Αγία Νάπα-Παραλίμνι, 2021), 374-415
 5. «Saints, Sacred Trees, and Snakes: Popular Religion, Hierotopy, Byzantine Culture, and Insularity in Cyprus during the Long Middle Ages», Religions, 12:9 (2021), 1-28, https://www.mdpi.com/2077-1444/12/9/738/htm
 6. «A microhistory of monastic networks in Late Antique Mediterranean», Post Augustum, 4 (2020), 32-39, http://www.postaugustum.com/journal/a-microhistory-of-monastic-networks-in-late-antique- mediterranean-p-32-39/
 7. «Βυζαντινή Κύπρος ΙΙ: Μέση Βυζαντινή Περίοδος (649–1191)», Ιστορία της Κύπρου, τ. 2, επιμ. Σ. Νεοκλέους (Μέλαθρον Οικουμενικού Ελληνισμού: Αθήνα, 2020), 3-33.
 8. «Martyrdom, Memory and Sacred Topography in Early Christian Salamis», Salamis of Cyprus from the Earliest Times to the Late Antiquity, Schriften des Instituts für Interdisziplinäre Zypern-Studien, vol. 13, ed. S. Rogge–Chr. Ioannou–Th. Mavrojannis (Waxmann: Münster–New York, 2019), 747-760.
 9. «Ο εθναρχικός ρόλος των επισκόπων Κιτίου επί Τουρκοκρατίας: ο Κυπριανός Οικονομίδης και οι προκάτοχοί του», Μητροπολίτης Κιτίου Κυπριανός Οικονομίδης: Πρακτικά Συνεδρίου, επιμ. Κ. Ιωάννου και Θ. Πυλαρινός (Δήμος Λευκονοίκου: Λευκωσία, 2019), 63-70.
 10. «Τὸ ἐκεῖσε δουλεύειν ἑλληνικόν: οι εκκλησιαστικές σχέσεις Κύπρου-Βυζαντίου στο λυκόφως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (1261–1489)» / «‘… and the Greek people there had become enslaved…’: ecclesiastical relations between Cyprus and Byzantium in the twilight of the Byzantine Empire (1261– 1489)», Παλαιολόγειες αντανακλάσεις στην τέχνη της Κύπρου (1261–1489) / Palaeologan Reflections in the Art of Cyprus (1261–1489), ed. Eliades (Archbishop Makarios III Foundation: Nicosia, 2019), 24-31.
 11. «Spirituality and hexis: tracing the Christian habitus in the basilicas of Early Byzantine Cyprus», Church Building in Cyprus (4th–7th centuries): A mirror of intercultural contacts in the Eastern Mediterranean, Schriften des Instituts für Interdisziplinäre Zypern-Studien, vol. 12, ed. M. Horster–D. Nicolaou–S. Rogge (Waxmann: Münster–Νέα Υόρκη, 2018), 29-43.
 12. «Η Σαλαμίνα Χριστιανική Μητρόπολις Κύπρου (3ος–4ος αι. μ.Χ.)», Κυπριακαί Σπουδαί, 74 (2010), 39- 55.