Συμβουλευτική και Ψυχολογική Στήριξη

stirixi

Πληροφορίες και διαδικασία παροχής συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης

Εντός του πλαισίου των υπηρεσιών της Φοιτητικής Μέριμνας, η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου προσφέρει δωρεάν σε κάθε φοιτητή/τρια που το επιθυμεί ψυχολογική στήριξη από εγγεγραμμένο/η ειδικό/ή ψυχολόγο (βλ. Πρακτικά του Συμβουλίου της Θ.Σ.Ε.Κ., 02/11/2016 και Αίτηση (Έντυπο αρ. 200.1), με βάση το Άρθρο (17) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 και 2016, για Αξιολόγηση-Πιστοποίηση του Προγράμματος Σπουδών με την επωνυμία: «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)», βλ. ΔΙ.Π.Α.Ε.: 7.14.248.001).

Το Κέντρο Συμβουλευτικής προσφέρει έναν ασφαλή χώρο όπου οι φοιτητές/τριες της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου μπορούν να συζητήσουν ελεύθερα και με εχεμύθεια ζητήματα που τους απασχολούν σε σχέση με τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, συναισθημάτων, και προσωπικούς τους προβληματισμούς.

Πρωταρχικός στόχος του Κέντρου Συμβουλευτικής είναι να συμβάλει στην προσωπική ανάπτυξη και ευημερία των φοιτητών/τριών, ώστε να μπορέσουν να έχουν τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Ταυτόχρονα, οι δεξιότητες, η αυτογνωσία και η αυτοπεποίθηση που αναπτύσσονται μέσω της διαδικασίας της συμβουλευτικής, μπορούν να φανούν χρήσιμες και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, στις διάφορες προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν.

Υπηρεσίες:

Όλοι οι φοιτητές/τριες της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου δικαιούνται δωρεάν εμπιστευτικές υπηρεσίες από το Κέντρο Συμβουλευτικής.

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής προσφέρονται μέσα στο πλαίσιο βραχείας στοχοκεντρικής ψυχοθεραπείας. Θέματα που απασχολούν συνήθως τους/τις φοιτητές/τριες που επισκέπτονται το Κέντρο Συμβουλευτικής είναι διάφορες ψυχολογικές δυσκολίες όπως άγχος, κατάθλιψη, προσαρμογή στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, διαπροσωπικές σχέσεις, απώλεια όπως πένθος και χωρισμός, και προσωπικές και επαγγελματικές αποφάσεις.

Ο/Η ψυχολόγος μπορεί να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, ατομικής και ομαδικής ψυχοθεραπείας, και βασική αξιολόγηση ψυχικής υγείας. Δεν προσφέρεται αξιολόγηση με ψυχομετρικά εργαλεία.

Ο/Η ψυχολόγος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τους/τις φοιτητές/τριες για την πορεία της ψυχοθεραπείας και τις διαδικασίες που θα χρησιμοποιηθούν.

Οι ψυχολογικές υπηρεσίες προσφέρονται από ειδικό/ή, εγγεγραμμένο/ή ψυχολόγο εγκεκριμένο/ή από τη Θ.Σ.Ε.Κ..

Οι συναντήσεις διεξάγονται στον χώρο του Κέντρου Συμβουλευτικής της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου (Ισοκράτους 5 – 7, Λευκωσία).

Στην πρώτη συνάντηση (η οποία διαρκεί δύο ώρες) ο/η φοιτητής/τρια και ο/η ειδικός/ή ψυχολόγος συζητούν τον προγραμματισμό της παροχής ψυχολογικής στήριξης, τους στόχους ή, αν χρειαστεί, την παραπομπή σε άλλη υπηρεσία.

Η αρχική συνάντηση με τον/τη ψυχολόγο έχει ως σκοπό την αξιολόγηση του/της κάθε φοιτητή/τριας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, συζητείται το αρχικό αίτημα και το ιστορικό του κάθε ατόμου. Στη συνέχεια συμφωνείται η παροχή συμβουλευτικής ή η παραπομπή σε άλλο ειδικό/ή ψυχολόγο.

Σε περιόδους αιχμής, το Κέντρο Συμβουλευτικής είναι δυνατόν να έχει κατάλογο αναμονής για την παροχή των υπηρεσιών του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο/η ψυχολόγος μπορεί να διευθετήσει συναντήσεις πριν την προγραμματισμένη εάν παρουσιαστεί επείγον περιστατικό.

Οι φοιτητές/τριες έχουν κάθε δικαίωμα να διακόψουν ανά πάσα στιγμή. Αν επιθυμούν να επιστρέψουν, θα αναμένουν και θα περάσουν ξανά τη διαδικασία αρχικής αξιολόγησης.

Ο/Η ψυχολόγος του Κέντρου Συμβουλευτικής ορίζει τις μέρες και τις ώρες για κάθε συνάντηση σε συνεργασία με τον/τη φοιτητή/τρια.

Εμπιστευτικότητα:

Η συνεργασία των φοιτητών/τριών με τον/τη ψυχολόγο και οι πληροφορίες που μοιράζονται είναι εμπιστευτικές και προστατεύονται από την Κυπριακή Νομοθεσία και τους Κώδικες Δεοντολογίας που διέπουν το επάγγελμα του ψυχολόγου.

Υπάρχουν περιπτώσεις που ο/η ψυχολόγος είναι νομικά υποχρεωμένος/η να σπάσει το απόρρητο. Αυτές εξηγούνται παρακάτω:

  • Αν ο/η φοιτητής/τρια ζητήσει γραπτώς να δοθούν στοιχεία σε συγκεκριμένα άτομα, (π.χ. σε άλλους ειδικούς, γιατρούς, κλπ.) ο/η ψυχολόγος θα στείλει τις αναγκαίες πληροφορίες.
  • Αν υπάρχει πληροφόρηση για σωματική, ψυχολογική, ή σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, ηλικιωμένων, ή ατόμων με αναπηρίες, ο/η ψυχολόγος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει την Αστυνομία ή το Γραφείο Ευημερίας.
  • Αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του ιδίου του ατόμου ή τη ζωή κάποιου άλλου ατόμου, ο/η ψυχολόγος έχει την υποχρέωση να το αναφέρει στην Αστυνομία για την προστασία του.
  • Αν υπάρξει δικαστική εντολή, ο/η ψυχολόγος είναι υποχρεωμένος/η να δώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες στον δικαστή.

Σε αυτές τις περιπτώσεις θα επιχειρηθεί πρώτα συνάντηση μαζί με τον/τη φοιτητή/τρια και θα γίνει προσπάθεια να δοθούν μόνο όσες πληροφορίες είναι απολύτως αναγκαίες.

Διαδικαστικά:

Οι ατομικές συναντήσεις διαρκούν 45 με 50 λεπτά. Η ακρίβεια και η τυπικότητα των φοιτητών/τριών στις ώρες της συνάντησης είναι σημαντικές. Αν υπάρχει καθυστέρηση από μέρους του/της φοιτητή/τριας, θα γίνει η συνάντηση, αλλά θα τελειώσει στην προγραμματισμένη ώρα.

Μετά την αρχική αξιολόγηση (διάρκειας 1.30 με 2 ώρες) θα προσφέρονται 12 ατομικές συναντήσεις με στόχο την ολοκλήρωση της παροχής συμβουλευτικής στήριξης.

Όταν κρίνεται αναγκαίο από τον/τη ψυχολόγο, ένας/μια φοιτητής/τρια έχει το δικαίωμα να ζητήσει παράταση των συναντήσεων.

Ο/Η ψυχολόγος θα αξιολογήσει την ανάγκη εκ νέου και θα προτείνει πρόγραμμα δράσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν ο/η φοιτητής/τρια χρήζει φαρμακευτικής αγωγής, θα πρέπει να παραπεμφθεί σε ψυχίατρο. Αποτυχία ή αμέλεια του/της φοιτητή/τριας να επισκεφτεί έναν/μια ψυχίατρο μπορεί να οδηγήσει σε παύση της συνεργασίας.

Σε περίπτωση ακύρωσης, ο/η φοιτητής/τρια έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον/τη ψυχολόγο το αργότερο 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα της συνεδρίας. Διαφορετικά θεωρείτε ως ακύρωση από μέρους του φοιτητή.

Μετά από τρεις αδικαιολόγητες ακυρώσεις ο/η ψυχολόγος μπορεί να τερματίσει τη συνεργασία με τον/τη φοιτητή/τρια. Ο/Η ίδιος/α φοιτητής/τρια μπορεί να αιτηθεί ξανά εφόσον είναι έτοιμος/η να ακολουθήσει με συνέπεια τις προγραμματισμένες συναντήσεις.

Για λόγους εχεμύθειας, οι φοιτητές/τριες επικοινωνούν με το Κέντρο Συμβουλευτικής μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο παρέχεται στους καταλόγους επικοινωνίας της Σχολής.