Αριστείας Ακαδημαϊκής Επίδοσης Υφισταμένων Φοιτητών

Υποτροφία Αριστείας Ακαδημαϊκής Επίδοσης σε υφιστάμενους φοιτητές

Τηρουμένων σχετικών προϋποθέσεων ο φοιτητής δικαιούται πλήρους ή μερικής υποτροφίας ή οικονομικής βοήθειας (Αιτήσεις για υποτροφίες υποβάλλονται στον Λειτουργό Εισδοχής φοιτητών).

Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης σε υφιστάμενους φοιτητές

Φοιτητής ο οποίος φοίτησε κατά το πρώτο έτος σπουδών με υποτροφία ή χωρίς υποτροφία και πέτυχε γενική βαθμολογία Άριστα (85-100%) στο πρώτο έτος δικαιούται πλήρη υποτροφία 100% για το δεύτερο έτος σπουδών. Το ίδιο θα ισχύει και για τα επόμενα έτη.

Υποχρεώσεις φοιτητών που λαμβάνουν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Σχολής, φοιτητές οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση έχουν ως ελάχιστη υποχρέωση να εκπροσωπούν την Σχολή σε επισήμους εορτασμούς, εκκλησιασμούς, παρελάσεις κτλ. όταν τους ζητηθεί.