Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017 – 2018

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου δέχεται αιτήσεις, για εισδοχή στο Πρόγραμμα Σπουδών “Θεολογία (4 έτη, Πτυχίο)”, καθ’ όλη τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους. Η διενέργεια συνεντεύξεων θα ολοκληρώνεται περί το τέλος Ιουλίου. Οι θέσεις προσφέρονται για το χειμερινό εξάμηνο εκάστου έτους σπουδών.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017 – 2018

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Μέχρι 4 Ιουλίου 2017
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 9 Ιουλίου – 13 Ιουλίου 2017
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1 – 4 Αυγούστου 2017
ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1 Σεπτεμβρίου 2017
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 29 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2017 8 -12 Ιανουαρίου 2018
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 4 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
4 – 22 Σεπτεμβρίου 2017 15 Ιανουαρίου 2018
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1 Σεπτεμβρίου 2017 15 Ιανουαρίου 2018
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑ
6 Οκτωβρίου 2017 2 Φεβρουαρίου 2018
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 16 – 20 Οκτωβρίου 2017 19 – 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2018
ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1 Δεκεμβρίου 2017 27 Απριλίου 2018
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2 – 5 Δεκεμβρίου 2017 28 Απριλίου – 3 Μαΐου 2018
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 6 – 20 Δεκεμβρίου 2017 4 – 18 Μαΐου 2018
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 22 Δεκεμβρίου 2017 – 8 Ιανουαρίου 2018
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΠΑΣΧΑ) 2  – 15 Απριλίου 2018
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 1 Οκτωβρίου, 28 Οκτωβρίου, 6 Ιανουαρίου (Άγια Θεοφάνεια) 19 Φεβρουαρίου (Καθαρά Δευτέρα), 25 Μαρτίου, 1 Απριλίου, 8 Απριλίου (Πάσχα), 9 Απριλίου (Δευτέρα Πάσχα), 1 Μαΐου (Πρωτομαγιά), 28 Μαΐου (Αγίου Πνεύματος)
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΓΙΕΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
14 Σεπτεμβρίου (Υψώσεως Τιμίου Σταυρού), 13 Νοεμβρίου (Ονομαστήρια Αρχιεπισκόπου) 30 Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών), 17 Μαΐου (Αναλήψεως), 11 Ιουνίου (Απ. Βαρνάβα), 14 – 16 Αυγούστου (Κοιμήσεως Θεοτόκου)

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2016 – 2017

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Μέχρι 30 Ιουνίου 2016
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 4 Ιουλίου – 15 Ιουλίου 2016
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1 Αυγούστου – 8 Αυγούστου 2016
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1 – 2 Σεπτεμβρίου 2016 12 -13 Ιανουαρίου 2017
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 5 Σεπτεμβρίου 2016 16 Ιανουαρίου 2017
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 5 Σεπτεμβρίου 2016 16 Ιανουαρίου 2017
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑ 7 Οκτωβρίου 2016 10 Φεβρουαρίου 2017
ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2 Δεκεμβρίου 2016 28 Απριλίου 2017
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3 – 6 Δεκεμβρίου 2016 29 Απριλίου 2017 – 7 Μαΐου 2017
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 7 – 21 Δεκεμβρίου 2016 8 – 22 Μαΐου 2017
ΔΙΑΚΟΠΕΣ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 22 Δεκεμβρίου 2016 – 8 Ιανουαρίου 2017
ΔΙΑΚΟΠΕΣ (ΠΑΣΧΑ) 8 Απριλίου 2017 – 23 Απριλίου 2017
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 1 Οκτωβρίου, 28 Οκτωβρίου, 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια) 27 Φεβρουαρίου (Καθαρά Δευτέρα), 25 Μαρτίου, 1 Απριλίου, 16 Απριλίου (Πάσχα), 17 Απριλίου (Δευτέρα Πάσχα), 1 Μαΐου (Πρωτομαγιά), 5 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος)
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 14η Σεπτεμβρίου (Υψώσεως Τιμίου Σταυρού), 13 Νοεμβρίου (Ονομαστήρια Αρχιεπισκόπου) 30 Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών), 25 Μαΐου (Αναλήψεως), 11 Ιουνίου (Απ. Βαρνάβα), 14 – 16 Αυγούστου (Κοιμήσεως Θεοτόκου)

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2015 – 2016

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 26 Ιουνίου – 26 Ιουλίου 2015
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 21 Ιουλίου – 31 Ιουλίου 2015
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1 Αυγούστου – 8 Αυγούστου 2015
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 29 – 31 Αυγούστου 2015
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 7 – 9 Σεπτεμβρίου 2015
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 31 Αυγούστου – 9 Σεπτεμβρίου 2015 11 – 15 Ιανουαρίου 2016
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 15 Σεπτεμβρίου 2015 18 Ιανουαρίου 2016
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 11 Σεπτεμβρίου 2015 22 Ιανουαρίου 2016
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑ 23 Οκτωβρίου 2015 4 Μαρτίου 2016
ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 4 Δεκεμβρίου 2015 15 Απριλίου 2016
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5 – 8 Δεκεμβρίου 2015 18 – 24 Απριλίου 2016
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 – 23 Δεκεμβρίου 2015 9 Μαΐου – 23 Μαΐου 2016
ΔΙΑΚΟΠΕΣ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 24 Δεκεμβρίου 2015 – 10 Ιανουαρίου 2016
ΔΙΑΚΟΠΕΣ (ΠΑΣΧΑ) 25 Απριλίου – 8 Μαΐου 2016
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 1 Οκτωβρίου, 28 Οκτωβρίου, 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια) 14 Μαρτίου (Καθαρή Δευτέρα), 25 Μαρτίου, 1 Απριλίου, 1 Μαΐου (Πάσχα), 20 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος)