Αίτηση εισδοχής και οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης

Επιλέξετε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει πατώντας στην αντίστοιχη εικόνα πιο κάτω, για τη συμπλήρωση της αίτησης:

 

Δείτε εδώ τα κριτήρια για εισδοχή στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Θεολογία, (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο)”.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ Π.Σ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Βρείτε εδώ τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης εισδοχής στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Θεολογία, (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο)”.ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ


Βρείτε εδώ τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης εισδοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 έτη/120 ECTS, Μάστερ)”.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

 

 


Βρείτε εδώ τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης εισδοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ορθόδοξη Θεολογία στην Ανατολική Μεσόγειο (1,5 έτος/90 ECTS, ΜΑ)”.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ