Δημοσιογραφική Κάλυψη Τελετής Αποφοίτησης (17 Ιουνίου 2022) από το ΡΙΚ

Δημοσιογραφική Κάλυψη Τελετής Αποφοίτησης (17 Ιουνίου 2022) από το ΡΙΚ