Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου

Βελουδία Σιδέρη – Παπαδοπούλου

Βελουδία Σιδέρη - Παπαδοπούλου

Καθηγήτρια Παλαιάς Διαθήκης
Υπεύθυνη Συντονιστής του Προγράμματος Σπουδών
 • Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
  Ισοκράτους 1-7, 1016 Λευκωσία, Κύπρος
 • Τηλέφωνο: 22443064
 • Φαξ: 22443050
 • Email: v.sideri@theo.ac.cy

Προφίλ

Η Δρ Βελουδία Γ. Σιδέρη Παπαδοπούλου, Τακτική Καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μέχρι τον Ιούλιο του 2016 και από την 1η Σεπτεμβρίου του 2016 ανέλαβε ως Κοσμήτωρ και Υπεύθυνη του Προγράμματος Σπουδών της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου. Σπούδασε στη Θεολογική και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και στο Ludwig Maximilians – Universitӓt  του Πανεπιστημίου του Μονάχου.

Από το 2009 μέχρι το 2014 διετέλεσε μέλος της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου καθώς και Αναπληρώτρια Πρόεδρος και Πρόεδρος στο Τμήμα Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και επί σειρά ετών Διευθύντρια του Ερμηνευτικού Τομέα.

Έχει  λάβει μέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις. Έχει επιβλέψει πολλές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές, και έλαβε μέρος σε πολλές τριμελείς και επταμελείς επιτροπές κρίσεως διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών. Έχει λάβει μέρος σε πολλές τριμελείς εισηγητικές επιτροπές και εκλεκτορικά σώματα για την κρίση Λεκτόρων, Επικούρων, Αναπληρωτών και Τακτικών Καθηγητών στο ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και στις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κρήτης. Είναι μέλος της μεταφραστικής ομάδας των Θεολογικών Σχολών ΕΚΠΑ και ΑΠΘ για την εκπόνηση νέας μεταφράσεως της Παλαιάς Διαθήκης από το κείμενο των Ο’ στη νεοελληνική γλώσσα. Συμμετέχει σε επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα, έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού και είναι εισηγήτρια και εξετάστρια σε κληροδοτήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει γράψει πολλά αυτοτελή επιστημονικά βιβλία και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους, επιστημονικές επετηρίδες και εγκυκλοπαίδειες.

Σπουδές

Μεταδιδακτορική Έρευνα, Katholisch – Theologische Fakultät und Evangelisch – Theologische Fakultät, Πανεπιστήμιο Μονάχου (Ludwig Maximilians – Universität, München), 1992-1993

Διδακτορικό Δίπλωμα με τίτλο «Η εν τη Παλαιά Διαθήκη ορολογία της αράς», Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1989

Διδακτορική Έρευνα, Theology and Religious Studies, King’ s College, London, 1987

Πτυχίο Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Κλασσικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1975

Πτυχίο Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1972

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ασχολείται (α) με την ερμηνεία και υπομνηματισμό βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, (β) με ειδικότερα μεταφραστικά προβλήματα ανακύπτοντα από τη σύγκριση του Μασωριτικού κειμένου με τις αρχαίες ελληνικές μεταφράσεις, και κυρίως των Ο΄ και (γ) με την έκδοση στην ελληνική αξιόλογων θρησκευτικών κειμένων από την εξωβιβλική γραμματεία, ιδιαίτερα τη σουμερική και τη σχέση της με την Παλαιά Διαθήκη.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Σιδέρη-Παπαδοπούλου, Β. (2014).Τα βιβλία των Προφητών Ιωνά και Αββακούμ, Έννοια, Αθήνα, σελ. 482. ISBN 978-960-6835-54-4.
 • Σιδέρη-Παπαδοπούλου, Β. (2009), Μέθοδος διδασκαλίας της αρχαίας εβραϊκής γλώσσας, Αθήνα, σελ. 243, ISBN 978-960-6835-16-2.
 • Σιδέρη-Παπαδοπούλου, Β. (2009). Δωδεκαπρόφητο Το βιβλίο του Ιωνά. (Πρώτος τόμος), Έννοια, Αθήνα, σελ. 250. ΙSBN 978-960-6835-032.
 • Σιδέρη-Παπαδοπούλου, Β. (2008). Η Βαρβερινή μετάφραση του τρίτου κεφαλαίου του βιβλίου του προφήτη Αββακούμ. Η σχέση της προς το Μασωριτικό κείμενο και τις άλλες αρχαίες ελληνικές μεταφράσεις, Αθήνα, σελ. 82, ISBN 978-960-930833-5
 • Σιδέρη-Παπαδοπούλου, Β. (2008). Το βιβλίο του Προφήτη Αββακούμ, Αθήνα, σελ. 256.
 • Σιδέρη-Παπαδοπούλου, Β. (2004). Το βιβλίο των Θρήνων της Παλαιάς Διαθήκης και η σχέση του προς τους σουμερικούς θρήνους για την καταστροφή πόλεων, Αθήνα, σελ. 314, ISBN 960-8028-21-3.
 • Σιδέρη-Παπαδοπούλου, Β. (2004), «Η κατάρα εναντίον της Ακκάδης», Επιστημονική Επετηρίδα  Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΕΘΣΠΑ) ΛΘ’, σελ. 399-428.
 • Σιδέρη-Παπαδοπούλου, Β. (2003). Γραμματική της αρχαίας εβραϊκής γλώσσας, Έννοια, Αθήνα, σελ. 390. ΙSBN 9789606835056.
 • Σιδέρη-Παπαδοπούλου, Β. (2003). Το Βιβλίο των Παροιμιών. Μετάφραση από το κείμενο των Ο’ στη νεοελληνική γλώσσα, Αθήνα, σελ. 165.
 • Σιδέρη-Παπαδοπούλου, Β. (2000). Υπόμνημα στο Βιβλίο του Ίωνά. Είσαγωγικά – Κείμενο – Έρμηνεία, Αθήνα, σελ. 249.
 • Σιδέρη-Παπαδοπούλου, Β. (1990). «Το Βιβλίον του Ιωνά. Συγκριτική μελέτη μεταξύ Μασωριτικού και Ο’», Αθήνα, σελ. 62.
 • Σιδέρη-Παπαδοπούλου, Β. (1990). «Η χρήση και η έννοια του jārēˀˀelōhimείς την Πεντάτευχον», Αθήνα, σελ. 34.
 • Σιδέρη-Παπαδοπούλου, Β. (1989). «Η εν τη Παλαιά Διαθήκη ορολογία της αράς.» (Διατριβή επί διδακτορία), Αθήναι, σελ. 290.